166-V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017

166-V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017
20 – Sep – 2016  15:25
Thực hiện Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Uỷ ban nhân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La; Công văn số 1116/SGDĐT-GDPT ngày 09/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục tiểu học cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:

  • CV 166_PGDĐT _13_9_2016_PGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017.doc
444 lượt xem