Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017

Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017
30 – Aug – 2016  8:6
Căn cứ Công văn số 1048/SGDĐT-GDPT ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 như sau:

Tài liệu đính kèm:

  • CV143-HD cuộc thi KHKT HS THCS , năm học 2016 – 2017.doc
360 lượt xem