171- về việc tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm học 2016-2017

171- về việc tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm học 2016-2017
21 – Sep – 2016  8:6
Thực hiện Công văn số 1123/SGDĐT-GDPT ngày 13/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm học 2016-2017; Công văn số 162/PGDĐT-THCS ngày 12/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về
việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên tổ chức Hội thi giọng hát hay cho học sinh cấp học THCS toàn huyện lần thứ VII mang tên: “Giai điệu tuổi hồng”.


Tài liệu đính kèm:

  • CV 171 thi tuổi hồng 2016.doc
179 lượt xem