Báo cáo kinh phí cải cách tiền lương nhu cầu tăng lương

Báo cáo kinh phí cải cách tiền lương nhu cầu tăng lương
3 – Jun – 2016  8:56
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh phí tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2016. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đề nghị các đơn vị trường học thực hiện nội dung sau :

Tài liệu đính kèm:

  • CV 97-BAO CAO KINH PHI CAI CACH TIEN LƯƠNG VA NHU CAU TANG LƯƠNG .doc
  • ~$ng van so 402 ngay 02.6.2016 gui cac xa va don vi ve nhu cau CCTL theo ND47.2016 (2).doc
503 lượt xem