165- hoàn thành sổ công tác chu nhiệm năm học 2015-2016

165- hoàn thành sổ công tác chu nhiệm năm học 2015-2016
28 – Sep – 2015  11:23
Kính gửi:
– Các trường tiểu học;
– Các trường PTDT bán trú TH;
– Các trường tiểu học và THCS.

         Để đảm bảo kịp thời cho các đơn vị trường hoàn thành sổ công tác chủ nhiệm năm học 2015-2016 đúng thời gian quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các đơn vị trường như sau:   

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất mẫu Sổ công tác chủ nhiệm lớp (cấp tiểu học) năm học 2015-2016. Đề nghị các đơn vị trường thông báo tới giáo viên đăng tải mẫu sổ công tác chủ nhiệm trên trang https://giaoducphuyen.edu.vn         

2. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, các trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2015-2016 hoàn thành sổ công tác chủ nhiệm xong trước ngày 05/10/2015.

3. Ban giám hiệu nhà trường thẩm định nội dung sổ công tác chủ nhiệm lớp của từng lớp và định kì, đột xuất kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong sổ của giáo viên chủ nhiệm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường Tiểu học; PTDT bán trú Tiểu học; Tiểu học và THCS nghiên cứu triển khai, thực hiện đạt kết quả tốt./.


Tài liệu đính kèm:

  • 165- hoàn thành sổ công tác chu nhiệm năm học 2015-2016.doc
  • SỔ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TIỂU HỌC.doc
1240 lượt xem