259- CV VE VIEC THUC HIEN THONG TU 47 VE TRUONG CHUAN QG (25.12.12).doc

259- CV VE VIEC THUC HIEN THONG TU 47 VE TRUONG CHUAN QG (25.12.12).doc
25 – Dec – 2012  16:45
Kính gửi: – Các trường Trung học cơ sở;
– Các trường Phổ thông cơ sở;
– Các trường PTDT Bán trú THCS trong huyện.

 

Thực hiện Công văn số 1132/SGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2012, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về việc triển khai Thông tư 47 về Quy chế công nhận trường đạt chuẩn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Trung học cơ sở, Phổ thông cơ sở và Phổ thông dân tộc Bán trú THCS triển khai thực hiện như sau:


Tài liệu đính kèm:

  • 259- CV VE VIEC THUC HIEN THONG TU 47 VE TRUONG CHUAN QG (25.12.12).doc
168 lượt xem