Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá Trường TH&THCS Tường Tiến

Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá Trường TH&THCS Tường Tiến

Ngày đăng: 13/11/2018 – 09:24

Trường TH&THCS Tường Tiến tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá. Nhằm tuyên truyền các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trường TH&THCS Tường Tiến tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá. Nhằm tuyên truyền các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh  một cách sinh động, nhẹ nhàng, hấn dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người với các hoạt động xem video về lịch sử của thuốc lá và tác hại của thuốc lá đến con người, hình ảnh tác hại của thuốc lá…

Thầy hiệu trưởng Phạm Xuân Hiên phát biểu

Để hướng ứng hoạt động tuyên truyền này, Trường TH&THCS Tường Tiến đã tổ chức hoạt động ngoại khóa sáng thứ 2 ngày 12/11/2018 vừa qua.

 

Biểu diễn văn nghệ trong buổi tuyên truyền tác hại của thuốc lá tại trường TH&THCS Tường Tiến

Nội dung chủ yếu là tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Thông qua chương trình, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được truyền tải trong nội dung tuyên truyền và lời dẫn của cô giáo Tổng phụ trách Phùng Thị Loan.

Cô giáo Tổng phụ trách Phùng Thị Loan tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Xem video về lịch sử của thuốc lá và tác hại của thuốc lá đến con người

Cuối buổi tuyên truyền đã cho học sinh các lớp ký cam kết không hút thuốc lá.

Hoạt động tuyên truyền này đã góp phần thực hiện tốt công tác vận động mọi người chấp hành các chính sách Phòng chống tác hại của thuốc lá. Tạo sự đồng thuận trong nhà trường giữa giáo viên, nhân viên và học sinh cũng như mọi người xung quanh cùng thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ người hút thuốc lá và thực thi tốt môi trường không thuốc lá