Sinh Hoạt liên đội dưới cờ tháng 10 chủ điểm chăm ngoan học giỏi

Sáng ngày 5/10/2020 Liên đội trường THCS thị Trấn tổ chức sinh hoạt liên đội dưới cờ tháng 10 chủ điểm chăm ngoan học giỏi. Trong buổi sinh hoạt đã điểm lại tình hình của liên đội trong tháng 9, tuyên dương  các cá nhân, tập thể đã có nhiều thành tích trong việc thi đua thực hiện tốt phong trào học tập và rèn luyện, phê bình các cá nhân chưa có sự cố gắng thực hiện nề nếp và phong trào thi đua; Trong buổi sinh hoạt còn có các tiết mục văn nghệ của các bạn đội viên khối 9; tiếp theo là phần trả lời câu hỏi liên quan đến chủ điểm tháng và phần cuối là phổ biến kế hoạch tháng 10 năm 2020.

Một số hình ảnh hoạt động của buổi sinh hoạt liên đội dưới cờ.