Thursday, 04/06/2020 - 14:40|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Văn bản liên quan

Hiện nay SGK cấp bổ sung năm học 2019-2020 theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND tỉnh đã được chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị các đơn vị cử người về Phòng Giáo dục để lấy váo sáng thứ 7 ngày 21/9/2019 ( Liên hệ đồng chí Yến - SĐT: 0972.266.939). Khi đi mang theo bản đăng ký để nhận theo số lượng đã đăng ký. trân trọng

Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực