Tuesday, 22/09/2020 - 10:57|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Văn bản liên quan

Kính gi: Các đơn vị trường MN, TH, THCS và TH-THCS.

 

Thực hiện Công văn số 2381/SGDĐT-GDTrHGDTX ngày 21/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc đề nghị cung cấp số liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:

1. Cung cấp các số liệu về giáo viên (chỉ tính giáo viên đứng lớp) theo  phụ lục 1;

2. Cung cấp các số liệu về học sinh ra lớp theo  phụ lục 2.

3. Các đơn vị gửi biểu số liệu (bản mềm) vào địa chỉ gmail: anhtienpgdpy.vn trước 10h00 ngày 02/01/2020.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo đúng thời  gian quy định./.

Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực