Thursday, 23/05/2019 - 16:22|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi các đơn vị trường học: Yêu cầu các đơn vị kiểm tra rà soát, điều chỉnh bổ sung theo biểu đã được rà soát sau đây gấp trên hệ thống CSDL.moet.gov.vn. Yêu cầu xong trước 20/5/2019.

Lưu ý: không được để trống các mục còn thiếu

Ngày ban hành:
19/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực