Giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi, Chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2017 – 2021, trong đó có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề về chuyên môn, giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao với công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc; ngày 19/5/2018, Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Trường THPT Chu Văn Thịnh tổ chức giao lưu, thi đấu bóng chuyền hơi.

Tham gia giao lưu và thi đấu có thành phần các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở và đông đủ đoàn viên của Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn cơ sở Trường THPT Chu Văn Thịnh.

Hoạt động giao lưu, thi đấu bóng chuyền hơi giữa Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn cơ sở Trường THPT Chu Văn Thịnh trên tinh thần “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018). 

Việc tham gia thi đấu giao hữu bóng chuyền hơi, cơ bản đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu thể dục – thể thao, rèn luyện sức khỏe và tăng cường mối quan hệ mật thiết, đoàn kết cho đông đảo cán bộ, nhân viên, đoàn viên lao động của 2 đơn vị.