TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM TRONG TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Liên đội trường TH&THCS Huy Thượng tổ chức hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho thanh thiếu nhi. Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển đảo, biên giới đất liền đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; thông tin một số tình hình trên biển trong thời gian qua; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển Đông, những kết quả trong hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Thông qua hoạt động này đã góp phần khơi dậy, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức  hiểu biết về chủ quyền và tình hình biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam.

 Thông qua hoạt động đã thu hút được 100% các đội viên trong liên đôi nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo, biên giới đất liền trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam của trường TH&THCS Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La