Thursday, 04/06/2020 - 15:55|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
 • Lường Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thúy Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Cầm Văn Thạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân