Tuesday, 22/09/2020 - 11:16|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Văn bản liên quan

Đến 9h sáng ngày 02/2/2020 cả huyện còn duy nhất 02 trường 02 đơn vị THCS Gia Phù và TH-THCS Kim Bon chưa có dữ liệu về kết quả học kỳ I năm học 2019-2020 trên hệ thống CSDL.Moet.gov.vn. Đề nghị hoàn thành trước 17h ngày 03/2/2020

Ngày ban hành:
02/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực