Thursday, 04/06/2020 - 14:20|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Văn bản liên quan

Kính gửi Hiệu trưởng các đơn vị kết quả ban đầu sau khi rà soát CSDL ngành trên hệ thống CSDL.MOET.GOV. Đề nghị các đơn vị soát lại và xử lý trước khi gửi báo cáo

Ngày ban hành:
02/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực