Saturday, 15/08/2020 - 17:10|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Văn bản liên quan

Phòng Nội vụ huyện gửi các đơn vị bản dự thảo kết quả thẩm định hồ sơ xét thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (do chưa có đánh giá mức độ HTNV và công nhận SKKN chính thức)

PHÒNG NỘI VỤ ĐỀ NGHỊ:

1. Các đơn vị rà soát, đối chiếu lại danh sách đề nghị khen thưởng của trường với DS thẩm định (đặc biệt rà soát các đối tượng chỉ HTNV nhưng vẫn đề nghị LĐTT).

2. Nếu có điều chỉnh, bổ sung đề nghị liên hệ với đ/c Yến (ĐT: 0969.916.555) để được sửa đổi.

3. Các đơn vị tạm thời nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng còn thiếu dưới dạng scan thành file pdf và gửi vào địa chỉ email: yen3009@gmail.com, tiêu đề ghi rõ: Trường.....nộp bổ sung hồ sơ khen thưởng. (khi nào có thông báo mới sẽ nộp bản cứng sau).

4. Thời hạn cuối cùng nộp bổ sung hồ sơ và điều chỉnh DS: trước 15h ngày 01/8/2020.

Quá thời hạn trên, coi như các đơn vị nhất trí với DS thẩm định của Phòng Nội vụ.

Xin cảm ơn!

Ngày ban hành:
29/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực