Monday, 01/06/2020 - 18:54|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: các đơn vị trường MN, PT có thực hiện công tác nấu ăn bán trú.

Để đảm bảo thông  suốt việc nắm bắt thông tin thường xuyên về công tác bán trú trường học. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện báo cáo kết quả công tác nấu ăn bán trú tập trung của đơn vị theo biểu mẫu sau (kèm thông báo này). Trong đó lưu ý:

- Tháng 9/2019: Báo cáo 10h trước ngày 23/9/2019

- Từ tháng 10/2019 trở đi: Báo cáo trước ngày 20 hàng tháng (Ghép kèm theo cùng báo cáo tháng)

- Các nội dung về số nhân viên nấu ăn bán trú, bảo vệ, y tế học đường chỉ báo cáo số lượng được ký hợp đồng theo chế độ bán trú (NQ 41, 78, ...) không kê số lượng nhân viên hưởng lương tư ngân sách chi thường xuyên. 

Ngày ban hành:
23/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hiện nay SGK cấp bổ sung năm học 2019-2020 theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND tỉnh đã được chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị các đơn vị cử người về Phòng Giáo dục để lấy váo sáng thứ 7 ngày 21/9/2019 ( Liên hệ đồng chí Yến - SĐT: 0972.266.939). Khi đi mang theo bản đăng ký để nhận theo số lượng đã đăng ký. trân trọng

Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực