Monday, 01/06/2020 - 20:47|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Văn bản liên quan

Kính gửi: Các đơn vị trường học kết quả kiểm tra dữ liệu ngành tại thời điểm ngày 08/10/2019. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo và hoàn thành trước 17h ngày 09/10/2019. Đơn vị nào không hoàn thành phải tự chịu trách nhiệm.

Ngày ban hành:
08/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực