Thăm dò

Giao diện của websiteĐăng nhập

Thống kê truy cập

Số người Online : 1
Số lượt truy cập: 951,127
206-CV nghiên cứu TT số 22-2016-TT-BGDÐT
33-KH tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học huyện Phù Yên, năm học 2016-2017
187-hướng dẫn cấp phát, sử dụng tài liệu Dự án mô hình trường học mới
Thực hiện Công văn số 1174/SGDĐT-GDPT ngày 19/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phát tài liệu do Dự án mô hình trường học mới cấp. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) thực hiện một số nội dung sau:
166-V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017
Thực hiện Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Uỷ ban nhân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La; Công văn số 1116/SGDĐT-GDPT ngày 09/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục tiểu học cụ thể như sau:
20-thông báo thành phần tham gia tập huấn về đổi mới hoạt động giáo dục
Thực hiện Công văn số 1126/SGDĐT-GDPT ngày 14/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn hiệu trưởng các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thành phần tham gia tập huấn về đổi mới hoạt động giáo dục tại tỉnh Sơn La như sau: 1. Hiệu trưởng các trường tiểu học, Phó hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS phụ trách tiểu học chưa tham gia nội dung tập huấn về đổi mới hoạt động giáo dục tại thành phố Điện Biên (có tên trong 01 trang danh sách kèm theo). 2. Thời gian, địa điểm, nội dung và kinh phí tập huấn thực hiện theo Công văn số 1126/SGDĐT-GDPT ngày 14/9/2016 (gửi kèm Thông báo này). Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Tiểu học và THCS cử đúng thành phần tham gia tập huấn đúng thời gian quy định./.
Về việc điều chỉnh lịch, thời gian viết, nộp bài thu hoạch Bồi dưỡng chuyên môn CBQL, GV, tiểu học hè 2016
Ngày 25/7/2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 126/PGDĐT-TH về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GV, NV hè 2016, do tính chất công việc nay Phòng Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thời gian kiểm tra và nộp bài thu hoạch chuyên môn cho CBQL và GV, NV hè 2016 như sau: 1. Ngày 12/8/2016 các trường tiểu học cử CB, NV nhận đề bài thu hoạch Bồi dưỡng chuyên môn tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. 2. Ngày 15/8/2016 các trường tổ chức viết bài thu hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định. 3. Ngày 16/8/2016 các đơn vị trường nộp bài thu hoạch về bộ phận chuyên môn tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Tiểu học và THCS, PTDTBT tiểu học nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Triển khai tập huấn khai thác, sử dụng phần mềm “Trường học kết nối” và “Quản lý dữ liệu giáo dục Tiểu học qua mạng thông tin trực tuyến” năm 2016
Thực hiện công văn số 566/SGDĐT-GDPT, ngày 19/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tập huấn phần mềm Trường học kết nối và Quản lý dữ liệu giáo dục Tiểu học qua mạng thông tin trực tuyến năm 2016, như sau:(Kế hoạch kèm theo)
126-HD thuc hien ke hoach boi duong CM cap tieu hoc he 2016
Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-PGDĐT ngày 01/7/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên về bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên hè năm 2016; Kế hoạch số 22/KH-PGDĐT ngày 20/7/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên về việc tập huấn Tài liệu Văn hoá địa phương tỉnh Sơn La cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp tiểu học. Để thống nhất chỉ đạo, thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, GV cấp tiểu học hè 2016 đạt kết quả; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường thực hiện tốt các nội dung sau:
<< Đầu 1234 Sau > Cuối >>