Thăm dò

Giao diện của websiteĐăng nhập

Thống kê truy cập

Số người Online : 11
Số lượt truy cập: 879,707
Về việc điều chỉnh lịch, thời gian viết, nộp bài thu hoạch Bồi dưỡng chuyên môn CBQL, GV, tiểu học hè 2016
Ngày 25/7/2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 126/PGDĐT-TH về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GV, NV hè 2016, do tính chất công việc nay Phòng Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thời gian kiểm tra và nộp bài thu hoạch chuyên môn cho CBQL và GV, NV hè 2016 như sau: 1. Ngày 12/8/2016 các trường tiểu học cử CB, NV nhận đề bài thu hoạch Bồi dưỡng chuyên môn tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. 2. Ngày 15/8/2016 các trường tổ chức viết bài thu hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định. 3. Ngày 16/8/2016 các đơn vị trường nộp bài thu hoạch về bộ phận chuyên môn tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Tiểu học và THCS, PTDTBT tiểu học nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Triển khai tập huấn khai thác, sử dụng phần mềm “Trường học kết nối” và “Quản lý dữ liệu giáo dục Tiểu học qua mạng thông tin trực tuyến” năm 2016
Thực hiện công văn số 566/SGDĐT-GDPT, ngày 19/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tập huấn phần mềm Trường học kết nối và Quản lý dữ liệu giáo dục Tiểu học qua mạng thông tin trực tuyến năm 2016, như sau:(Kế hoạch kèm theo)
126-HD thuc hien ke hoach boi duong CM cap tieu hoc he 2016
Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-PGDĐT ngày 01/7/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên về bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên hè năm 2016; Kế hoạch số 22/KH-PGDĐT ngày 20/7/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên về việc tập huấn Tài liệu Văn hoá địa phương tỉnh Sơn La cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp tiểu học. Để thống nhất chỉ đạo, thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, GV cấp tiểu học hè 2016 đạt kết quả; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường thực hiện tốt các nội dung sau:
v Thống kê học sinh, tài liệu hướng dẫn học VNEN năm học 2016-2017
Thực hiện Công văn số 819/SGDĐT-VNEN ngày 05/7/2016 của Ban Quản lý Dự án VNEN tỉnh về việc cấp bổ sung tài liệu hướng dẫn học lớp 2, 3 và hướng dẫn sử dụng tài liệu lớp 2, 3 các trường tiểu học thuộc dự án VNEN. Để kịp thời cấp phát tài liệu VNEN bổ sung cho các trường quản lý sử dụng, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường dạy học theo Mô hình VNEN năm học 2016-2017 thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016
Căn cứ công văn số 486/HĐSK-QLChN ngày 12/7/2016 của Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh; Kế hoạch số 485/KH-HĐSK ngày 12/7/2016 của thường trực hội đồng sáng kiến cấp tỉnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho các cá nhân đã đăng ký chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, năm 2016 như sau:
115-Bàn giao tài sản cố định, ghi chép trên sổ sách cho các trường VNEN
Thực hiện Công văn số 818/SGDĐT-VNEN ngày 05/7/2016 của Ban Quản lý Dự án VNEN tỉnh về việc bàn giao tài sản cố định, ghi chép trên sổ sách cho các trường VNEN. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trong Dự án VNEN thực hiện một số nội dung sau:
Khảo sát chi thường xuyên cho các trường Tiểu học thực hiện dạy học cả ngày
Thực hiện công văn số 695/SGDĐT-SEQAP, ngày 17/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về việc khảo sát chi thường xuyên cho các trường Tiểu học dạy học cả ngày. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường Tiểu học, PTDTBT TH, Tiểu học và Trung học cơ sở trong toàn huyện triển khai, tổ chức trả lời bảng hỏi khảo sát chi thường xuyên cho các trường Tiểu học dạy học cả ngày theo các nội dung sau:
40-Bao cao tổng kết nam hoc 2015-2016 huyen PHU YEN.doc
Năm học 2015-2016 được sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Huyện uỷ, HĐND-UBND huyện, sự phối kết hợp giữa các ban ngành liên quan trong huyện, Giáo dục Tiểu học huyện Phù Yên đạt được những kết quả cụ thể như sau:
<< Đầu 123456 Sau > Cuối >>