Thăm dò

Giao diện của websiteĐăng nhập

Thống kê truy cập

Số người Online : 1
Số lượt truy cập: 514,563
THÔNG BÁO
Kính gửi: - Các trường Tiểu học; - Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở; - Các trường PTDT Bán trú Tiểu học.
135- CV HUONG DAN MUA TAI LIEU QUYEN TRE EM
Kính gửi: - Các trường Tiểu học; - Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở; - Các trường PTDT Bán trú Tiểu học.
134-ĐĂNG KÝ MUA BT GD KỸ NĂNG SÔNG
Kính gửi: - Các trường Tiểu học; - Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở; - Các trường PTDT Bán trú Tiểu học.
133- MUA TAI LIEU AN TOAN GIAO THONG
Kính gửi: - Các trường Tiểu học; - Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở; - Các trường PTDT Bán trú Tiểu học.
105 - CV HD TAP HUAN VNEN NĂM HỌC 2015-2016
Kính gửi: - Các trường tham gia Dự án VNEN; - Các trường nhân rộng VNEN: Tiểu học Quang Huy 1, Tiểu học Huy Hạ, Tiểu học Tường Phù.
102 HD bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GV hè 2015 (Tiểu học)
Kính gửi: - Các trường Tiểu học; - Các trường Tiểu học và THCS; - Các trường PTDT Bán trú TH.
BÁO CÁO QUI MO TRUONG, DIEM TRUONG, LOP HS KHOI TIEU HỌC
Kính gửi: Các trường Tiểu học, Tiểu học và THCS, PTDTBT Tiêủ học.
THONG BAO
Kính gửi: - Các trường Mầm non; - Các trường Tiểu học; - Các trường Tiểu học và THCS; - Các trường PTDT Bán trú TH; - Các trường PTDTBT.THCS; - Các trường Trung học cơ sở trong huyện.
<< Đầu 123456 Sau > Cuối >>