Thăm dò

Giao diện của websiteĐăng nhập

Thống kê truy cập

Số người Online : 2
Số lượt truy cập: 835,104
35- Cong van don doc nhac nho VNEN
26 - Mar - 2014  18:5
Kính gửi: Các trường Tiểu học tham gia Dự án VNEN

            Căn cứ Kết luận số 167/KL-SGDĐT-VNEN ngày 13/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La - Ban quản lý Dự án VNEN tỉnh về kết quả kiểm tra công tác thực hiện Dự án VNEN tại huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu năm học 2013-2014; Công văn số 185/SGDĐT-VNEN ngày 21/3/2014 về việc góp ý dự thảo Sổ tổng hợp đánh giá học sinh VNEN; Công văn số 186/SGDĐT-VNEN ngày 21/3/2014 về việc hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình VNEN. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Tiểu học tham gia Dự án VNEN thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tài liệu đính kèm:
1156 lượt xem