Thăm dò

Giao diện của websiteĐăng nhập

Thống kê truy cập

Số người Online : 5
Số lượt truy cập: 881,146
CONG VAN 19 CAP BU HOC PHI KY II NH 2013-2014
27 - Feb - 2014  16:16
Kính gửi: Các trường MN, THCS, PTDTBT và PTCS trong huyện.

        Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

            Căn cứ vào Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của          Thủ tướng Chính phủ  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP qui định về  học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

        Căn cứ Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La  về qui định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 447/2013/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của  Uỷ ban Dân tộc về Cônng nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III, thuộc vùng dân tộc và miền núi giai doạn 2012-2015; Để có cơ sở thực hiện chi trả các chế độ chính sách cho học sinh các bậc học năm học 2013-2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường MN, TH, THCS và PTCS;

Để có cơ sở thực hiện chi trả chế độ chính sách cho học sinh  Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường MN, TH, THCS và PTCS  rà soát học sinh  được hưởng chế độ cấp bù học phí học, học sinh phải nộp học phí kỳ II năm học 2013-2014:

Tài liệu đính kèm:
814 lượt xem