Saturday, 24/08/2019 - 04:57|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Văn bản liên quan

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
26/02/2018
Ngày hiệu lực:
26/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành Phố, Mai Sơn, Mộc Châu, Phù Yên.

Ngày ban hành:
02/01/2018
Ngày hiệu lực:
02/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện/thành phố;  Phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố; Các trường THPT trong tỉnh.

Ngày ban hành:
31/12/2017
Ngày hiệu lực:
31/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Thuận Châu và thành phố Sơn La.

Ngày ban hành:
27/12/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực