Saturday, 24/08/2019 - 04:57|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên
Văn bản liên quan

Kính gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành Phố, Mai Sơn, Mộc Châu, Phù Yên.

Ngày ban hành:
02/01/2018
Ngày hiệu lực:
02/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện/thành phố;  Phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố; Các trường THPT trong tỉnh.

Ngày ban hành:
31/12/2017
Ngày hiệu lực:
31/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Thuận Châu và thành phố Sơn La.

Ngày ban hành:
27/12/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kinhsh gửi: Phòng GDĐT huyện/tp; Các đơn vị trực thuộc.

Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực